có được mang laptop lên máy bay không

Có được mang laptop lên máy bay không? Chia sẻ cho những ai chưa biết

Có được mang laptop lên máy bay không? Laptop là một loại thiết bị chứa linh kiện điện tử và theo quy định của các hãng hàng không chắc chắn sẽ có quy định đối với các loại thiết bị điện, điện tử vì mục đích phòng chống rủi ro trên máy bay. Tuy nhiên,…

Xem thêm

Tìm chuyến bay